وبلاگ شخصی دکتر مهدی موحدی بکنظر

ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است.

ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است.

وبلاگ شخصی دکتر مهدی موحدی بکنظر

«در برابر ضعف‌ها و مشکلات توجیه حماقت است، تضعیف جنایت است و تکمیل رسالت ما است (عین صاد).»

مهدی موحدی بکنظر

مهدی موحدی بکنظر

کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق علیه السلام

دکتری تخصصی علوم اقتصادی با گرایش اصلی اقتصاد اسلامی و گرایش فرعی اقتصاد ریاضی (نظریه بازی‏ ها) از دانشگاه امام صادق علیه السلام